Van het gas af

Het is een hot item: Nederland moet van het gas af! Maar hoe?

In het contact met mijn (potentiële) klanten merk ik op dat veel mensen stapsgewijs hun woning zonder (of met minder gebruik van) gas zouden willen inrichten, maar niet weten hoe. Ook is het voor veel mensen financieel bezwaarlijk om in één keer de stap te maken. Zo krijg ik regelmatig de vraag: Ger, kan je mij hierover meer vertellen?

Ja, dat kan ik zeker! En graag deel ik de antwoorden en de gaandeweg opgedane kennis en ervaring met meer mensen. Daarom heb ik een aparte website opgezet met de naam: Vanhetgasaf.nu.
Met een stappenplan om aan de ene kant uw huis beter te isoleren, en aan de andere kant aan te geven welke alternatieven er zijn voor gas.

U vindt op deze website niet alleen het stappenplan, maar ook namen van bedrijven, die ik vertrouw uit persoonlijke ervaring. Deze bedrijven kunnen u helpen met het realiseren van (een deel van) de te nemen stappen. De bedrijven zijn in ieder geval werkzaam in Woerden-Gouda en de wijde omgeving, zoals isoleermijnhuis.nu.

Beter isoleren is altijd een goede stap!

Soms is het (financieel of bouwkundig) niet mogelijk op afzienbare termijn geheel ‘van het gas af te gaan’. Dan kunt u de tips in het stappenplan gebruiken om uw huis beter te isoleren en daarmee het verbruik van gas te beperken. Altijd goed voor het milieu en uw portemonnee!