Privacyverklaring

Uiteraard gaat ook isoleermijnhuis.nu vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw (adres-)gegevens.
Hieronder vindt u onze officiële privacyverklaring:

Privacyverklaring isoleermijnhuis.nu 

isoleermijnhuis.nu, gevestigd aan Dr. Dreeslaan 8, 3445 CX Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

isoleermijnhuis.nu
Dr. Dreeslaan 8
3445 CX Woerden
0624570970

Ger van der Zee is de Functionaris Gegevensbescherming van isoleermijnhuis.nu.
Hij is te bereiken via ger@isoleermijnhuis.nu.

Persoonsgegevens die wij gebruiken

isoleermijnhuis.nu heeft uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van onze diensten en/of producten, of doordat u zich via de website heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Soort isolatie

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens

isoleermijnhuis.nu gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief, 2 à 3 maal per jaar.
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

isoleermijnhuis.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

isoleermijnhuis.nu verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. isoleermijnhuis.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

isoleermijnhuis.nu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. De link hiernaar vindt u onderaan de nieuwsbrieven. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen om inzage te verkrijgen, via ger@isoleermijnhuis.nu.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

isoleermijnhuis.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ger@isoleermijnhuis.nu