Nieuwe subsidieregeling per 2 september 2019: financiële hulp bij het nemen van isolerende maatregelen

Nieuwe subsidieregeling per 2 september 2019: financiële hulp bij het nemen van isolerende maatregelen

Per 2 september 2019 is er een nieuwe subsidieregeling die woningeigenaren financieel helpt bij het nemen van isolerende maatregelen. Deze regeling heeft de naam Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis, ofwel SEEH. Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen een beroep doen op deze subsidie.

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Dan dient u te voldoen aan de hieronder genoemde criteria en voorwaarden.
(NB. Dit is een samenvatting die is gekopieerd van de website van rvo.nl, de uitvoeringsinstantie van de subsidieregeling.)

Algemene voorwaarden voor eigenaar én bewoner
• U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
• De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
• Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
• U laat minstens 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren.
• U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
• De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
• U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het bouwbesluit 2012.
• U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
• Het is niet toegestaan dat de eigenaar en/of bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Uitvoerdersformulieren
• Bij uw aanvraag voegt u één of meer uitvoerdersformulieren.
• Op de uitvoerdersformulieren geven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de energiebesparende of aanvullende maatregelen zijn gerealiseerd.
• Ook geven de bouwbedrijven aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden voor de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal.
• Bij de uitvoerdersformulieren voegt u foto’s waarop duidelijk te zien is dat de maatregelen zijn uitgevoerd. De bouwbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat ze deze foto’s vóór het indienen van de aanvraag bij u aanleveren.
• Zijn de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bouwbedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf heeft uitgevoerd.
• U bent er als aanvrager voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren naar waarheid, volledig en leesbaar invullen en ondertekenen.
• Sla de formulieren eerst op uw harde schijf op en voeg ze daarna bij de aanvraag.

Administratieve bewijslast
Bij uw subsidieaanvraag moet u de volgende bewijsstukken uploaden:
• een afschrift van de factuur of facturen van de uitgevoerde maatregelen.
• betalingsbewijzen van de uitgevoerde maatregelen.
• uitvoerdersformulier(en) inclusief één of meer foto’s waarop duidelijk te zien is dat de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze foto(‘s) ontvangt u van de uitvoerende bouwbedrijven.

U kunt de precieze spelregels nalezen op www.rvo.nl en www.milieucentraal.nl

En kent u deze subsidie?
Verder geeft de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Over de auteur

admin administrator