Werking Tonzon Thermoskussens® officieel nog beter dan eerder vastgesteld!

Werking Tonzon Thermoskussens® officieel nog beter dan eerder vastgesteld!

In juli 2021 heeft Tonzon bekend gemaakt dat het college van deskundigen van het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) heeft bepaald dat de werking van de Tonzon thermoskussens® onder een betonnen vloer gemonteerd aanzienlijk beter is dan tot nu toe vastgesteld: in plaats van Rc > 3,8 geldt met terugwerkende kracht dat de Rc = 5,0 is! Het BCRG is nog aan het bepalen of de Rc-waarde van Tonzon thermoskussens® die tussen houten balken zijn gemonteerd ook hoger mag worden.
Bureau CRG is de instantie die de gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen, die in de bouw- en installatiesector worden toegepast, controleert en publiceert.

Wat betekent dit voor u? Eigenlijk helemaal niets. De werking van de onder uw betonnen vloer (ook onder piep- of PUR-schuim) aangebrachte Tonzon thermoskussens® wordt er alleen theoretisch beter door. Voor de dagelijkse praktijk maakt het niets uit, want thermoskussens® werkten altijd al merkbaar beter. Ze gaan door een andere officiële waarde niet beter werken. Het maakt natuurlijk wel uit bij verkoop van uw woning. Dan valt het energielabel wat beter uit.
Maakt het uit voor het verkrijgen van ISDE-subsidie? Nee, dat doet het niet. Tonzon thermoskussens® onder de vloer vielen al onder de isolatiemaatregelen die voor subsidie in aanmerking kwamen en doen dat nog steeds. Enige verschil is dat voor de ISDE-subsidie de RVO er van uitgaat dat de Rd (dat is iets anders dan Rc!) van Tonzon thermoskussens® gelijk gebleven is.

Over de auteur

admin administrator