Categorie Archief Energiebesparing

Op zoek naar onderwerpen in eerdere nieuwsbrieven?

Isoleermijnhuis.nu heeft in de afgelopen jaren vele nieuwsbrieven geschreven met onderwerpen, die nog steeds actueel zijn. Over duurzaamheid, energiebesparing, subsidies, praktische en effectieve tips om geld te besparen, een gezond binnenklimaat en nog veel meer.

Nieuwe subsidieregeling per 2 september 2019: financiële hulp bij het nemen van isolerende maatregelen

Per 2 september 2019 is er een nieuwe subsidieregeling die woningeigenaren financieel helpt bij het nemen van isolerende maatregelen. Deze regeling heeft de naam Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis, ofwel SEEH. Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen een beroep doen op deze subsidie.

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Dan dient u te voldoen aan de hieronder genoemde criteria en voorwaarden.
(NB. Dit is een samenvatting die is gekopieerd van de website van rvo.nl, de uitvoeringsinstantie van de subsidieregeling.)

Algemene voorwaarden voor eigenaar én bewoner
• U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
• De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
• Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
• U laat minstens 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren.
• U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
• De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
• U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het bouwbesluit 2012.
• U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
• Het is niet toegestaan dat de eigenaar en/of bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Uitvoerdersformulieren
• Bij uw aanvraag voegt u één of meer uitvoerdersformulieren.
• Op de uitvoerdersformulieren geven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de energiebesparende of aanvullende maatregelen zijn gerealiseerd.
• Ook geven de bouwbedrijven aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden voor de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal.
• Bij de uitvoerdersformulieren voegt u foto’s waarop duidelijk te zien is dat de maatregelen zijn uitgevoerd. De bouwbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat ze deze foto’s vóór het indienen van de aanvraag bij u aanleveren.
• Zijn de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bouwbedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf heeft uitgevoerd.
• U bent er als aanvrager voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren naar waarheid, volledig en leesbaar invullen en ondertekenen.
• Sla de formulieren eerst op uw harde schijf op en voeg ze daarna bij de aanvraag.

Administratieve bewijslast
Bij uw subsidieaanvraag moet u de volgende bewijsstukken uploaden:
• een afschrift van de factuur of facturen van de uitgevoerde maatregelen.
• betalingsbewijzen van de uitgevoerde maatregelen.
• uitvoerdersformulier(en) inclusief één of meer foto’s waarop duidelijk te zien is dat de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze foto(‘s) ontvangt u van de uitvoerende bouwbedrijven.

U kunt de precieze spelregels nalezen op www.rvo.nl en www.milieucentraal.nl

En kent u deze subsidie?
Verder geeft de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Woning continu verwarmen zuiniger dan verschil in dag- en nachttemperatuur?

In 2000 hebben wij in onze tussenwoning bouwjaar 1971 veel glas in de oost- en de westgevel vloerverwarming laten aanbrengen. Een jaar later hebben we alle kozijnen vervangen en er toen direct HR++ glas in laten zetten. Gevolg was dat wij bij iedere stap minder gas gingen gebruiken.

Het goed inregelen van de vloerverwarming heeft jaren geduurd. Proefondervindelijk stelde ik vast dat een niet te hoge vloertemperatuur (ongeveer 25°C) en steeds minder verschil tussen dag- en nachttemperatuur leidden tot een steeds lager gasverbruik en meer comfort.

Het isoleren van de vloer miste ook zijn uitwerking niet. Nadat ik gelezen had dat je bij verwarmen met een warmtepomp het beste dag en nacht dezelfde temperatuur kunt handhaven, heb ik op nieuwjaarsdag 2018 de thermostaat zo ingesteld dat wij sindsdien 24 uur per dag 7 dagen per week dezelfde temperatuur hebben.

Resultaat hiervan was snel voelbaar: in onze badkamer, die op het oosten ligt, bleef het ’s nachts ook aangenaam. En, in juli 2018 bleek dat wij 150 m3 gas minder hadden verbruikt.

Het experiment van het verlagen van de watertemperatuur van de CV-ketel
Vervolgens wilde ik weten wat er zou gebeuren als ik de radiatoren onder de ramen uit zou draaien en de ketelwatertemperatuur van mijn gasgestookte CV-ketel zou laten zakken naar 58°C.
Het resultaat heeft mijn verwachtingen ver overtroffen: ons gasverbruik is terug gegaan naar minder dan 800 m³! Een derde minder gasverbruik! En het comfort in de woning is verder verbeterd.

Resultaat: spectaculaire vermindering gasverbruik
Met dit resultaat ben ik mij af gaan vragen of het gelijk houden van dag- en nachttemperatuur en het verlagen van de ketelwatertemperatuur voor iedere woning leidt tot een aanzienlijke energiebesparing. Eerder heb ik van een bouwfysicus vernomen dat ik dit resultaat alleen kon behalen, omdat mijn tussenwoning behoorlijk goed geïsoleerd is en veel thermische massa (stenen en beton) heeft. De warmte blijft dan goed hangen, mede door de ruime toepassing van warmte-reflecterende isolatiefolies.
Zou dit te realiseren zijn met alle typen redelijk goed geïsoleerde woningen? Als alle in een woning in gebruik zijnde radiatoren aan de achterzijde beplakt worden met Tonzon-radiatorfolie, mensen HR++ glas laten monteren, goede vloer- of bodemisolatie laten aanbrengen, ’s avonds de gordijnen dicht doen als het donker wordt, dan moet dat toch ook kunnen?

Nader onderzoek nodig
Het zou mooi zijn als de technische universiteiten mijn vraag eens zouden oppakken. Om het theoretisch door te rekenen: de natuurkunde en bouwfysica zijn immers ver ontwikkeld. Maar zeker ook om het praktisch te onderzoeken door proeven te doen met allerlei soorten woningen en gebouwen. Mijn hobby en passie is energie besparen, maar helaas heb ik voor een dergelijk onderzoek geen tijd en geld en is mijn kennis ontoereikend. Echter……

U kunt altijd zelf de proef op de som nemen en doen wat ik deed.
Als het tegen zit kost het u (tijdelijk) meer gas.
Als het mee zit, houdt u over!


En dan nog dit: de Overheid heeft jaren geleden geroepen dat we ’s nachts ons huis wel konden laten afkoelen naar 15°C. Dat gold voor de tijd waarin alle woningen zo lek waren als een mandje en niet geïsoleerd waren, dus misschien is dat advies wel aan een actuele bijstelling toe!