Schrijvers archief admin

dooradmin

Ger helaas niet op televisie

Op zondag 13 oktober, 16.25 uur, was de planning dat Ger van isoleermijnhuis.nu te zien zou zijn tijdens een uitzending van het SBS6-programma Green Make Over.

In Green Make Over wordt op humoristische wijze getoond wat je in één dag kan doen in en rond je huis en tuin om méér wooncomfort te bereiken. Én met ook nog eens een lagere energierekening. Diverse ‘groene’ tips en tools passeren de revue. 

En laat dat nu precies zijn waar isoleermijnhuis.nu voor staat… het is dus niet zo verwonderlijk dat ondergetekende mee gewerkt heeft aan de uitzending over de ‘vergroening’ van een woning in Woerden. 
Helaas zijn tijdens de montage de beelden van Ger en zijn collega Maarten gesneuveld. Het item van de Tonzon-vloerisolatie is echter wel een belangrijk onderdeel van de uitzending geweest.

dooradmin

Nieuwe subsidieregeling per 2 september 2019: financiële hulp bij het nemen van isolerende maatregelen

Per 2 september is er een nieuwe subsidieregeling die woningeigenaren financieel helpt bij het nemen van isolerende maatregelen. Deze regeling heeft de naam Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis, ofwel SEEH. Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen een beroep doen op deze subsidie.

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Dan dient u te voldoen aan de hieronder genoemde criteria en voorwaarden.
(NB. Dit is een samenvatting die is gekopieerd van de website van rvo.nl, de uitvoeringsinstantie van de subsidieregeling.)

Algemene voorwaarden voor eigenaar én bewoner
• U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
• De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
• Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
• U laat minstens 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren.
• U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
• De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
• U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het bouwbesluit 2012.
• U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
• Het is niet toegestaan dat de eigenaar en/of bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Uitvoerdersformulieren
• Bij uw aanvraag voegt u één of meer uitvoerdersformulieren.
• Op de uitvoerdersformulieren geven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de energiebesparende of aanvullende maatregelen zijn gerealiseerd.
• Ook geven de bouwbedrijven aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden voor de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal.
• Bij de uitvoerdersformulieren voegt u foto’s waarop duidelijk te zien is dat de maatregelen zijn uitgevoerd. De bouwbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat ze deze foto’s vóór het indienen van de aanvraag bij u aanleveren.
• Zijn de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bouwbedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf heeft uitgevoerd.
• U bent er als aanvrager voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren naar waarheid, volledig en leesbaar invullen en ondertekenen.
• Sla de formulieren eerst op uw harde schijf op en voeg ze daarna bij de aanvraag.

Administratieve bewijslast
Bij uw subsidieaanvraag moet u de volgende bewijsstukken uploaden:
• een afschrift van de factuur of facturen van de uitgevoerde maatregelen.
• betalingsbewijzen van de uitgevoerde maatregelen.
• uitvoerdersformulier(en) inclusief één of meer foto’s waarop duidelijk te zien is dat de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze foto(‘s) ontvangt u van de uitvoerende bouwbedrijven.

U kunt de precieze spelregels nalezen op www.rvo.nl en www.milieucentraal.nl

En kent u deze subsidie?
Verder geeft de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

dooradmin

Klanten werven klanten

Wilt u Tonzon-ambassadeur worden? Neem dan contact met ons op. Als u Tonzon-ambassadeur wordt, krijgt u na oplevering per opdracht van een nieuwe klant een bedrag van € 50,= door Tonzon gestort. Ook voor familie en vrienden elders in het land! Wij vinden het uiteraard niet erg als u er bij zet dat de potentiële klant die in Woerden en omgeving woont graag door isoleermijnhuis.nu geholpen wilt worden.

 

Ook Isobooster-klanten kunnen ambassadeurspremie krijgen. U geeft de namen en adressen van belangstellenden rechtstreeks aan ons door per mail naar ger@isoleermijnhuis.nu. Na voltooiing van de opdracht krijgt u ambassadeurspremie door isoleermijnhuis.nu op hun rekening overgemaakt. Dit geldt ook voor opdrachten voor voorzetwanden en dakisolatie.

dooradmin

Woning continu verwarmen zuiniger dan verschil in dag- en nachttemperatuur?

In 2000 hebben wij in onze tussenwoning bouwjaar 1971 veel glas in de oost- en de westgevel vloerverwarming laten aanbrengen. Een jaar later hebben we alle kozijnen vervangen en er toen direct HR++ glas in laten zetten. Gevolg was dat wij bij iedere stap minder gas gingen gebruiken.

Het goed inregelen van de vloerverwarming heeft jaren geduurd. Proefondervindelijk stelde ik vast dat een niet te hoge vloertemperatuur (ongeveer 25°C) en steeds minder verschil tussen dag- en nachttemperatuur leidden tot een steeds lager gasverbruik en meer comfort.

Het isoleren van de vloer miste ook zijn uitwerking niet. Nadat ik gelezen had dat je bij verwarmen met een warmtepomp het beste dag en nacht dezelfde temperatuur kunt handhaven, heb ik op nieuwjaarsdag 2018 de thermostaat zo ingesteld dat wij sindsdien 24 uur per dag 7 dagen per week dezelfde temperatuur hebben.

Resultaat hiervan was snel voelbaar: in onze badkamer, die op het oosten ligt, bleef het ’s nachts ook aangenaam. En, in juli 2018 bleek dat wij 150 m3 gas minder hadden verbruikt.