Auteur archief admin

Nieuw! Workshop: zelf Tonzon vloerisolatiesysteem aanbrengen

Door de aanhoudend hoge energieprijzen is de vraag naar de best werkende vloerisolatie, het Tonzon vloerisolatiesysteem, nog groter geworden dan deze al was. Hierdoor zijn bij isoleermijnhuis.nu, het enige gecertificeerde (dus kwalitatief meest betrouwbare) bedrijf in Woerden, de levertijden sterk opgelopen. Ook andere Tonzon-installatiebedrijven hebben hiermee te kampen.

Er is een oplossing! Want bent u handig en ervaren in doe-het-zelven? Dan kunt u leren om zélf het Tonzon vloerisolatiesysteem aan te brengen. Na gedegen uitleg van de meester-vakman!

Workshop van isoleermijnhuis.nu
Om mensen in staat te stellen om zelf het Tonzon vloerisolatiesysteem onder hun woning aan te brengen organiseert isoleermijnhuis.nu workshops om te leren, te zien en te doen en zo te ervaren hoe het moet. Op deze manier kunnen mensen veel duur arbeidsloon uitsparen en veel eerder de benodigde vloerisolatie zelf aanbrengen en een grote energiebesparing en comfortwinst boeken. Hou er wel rekening mee dat de Doe-Het-Zelver geen 10 jaar garantie krijgt op de zelf aangebrachte vloerisolatie. En dat de DHZ-er niet in aanmerking komt voor subsidie van de Overheid. Maar, dit wordt ruimschoots goed gemaakt door de besparing op arbeidsloon van de isolatievakman.

KOSTEN

De workshops kosten de DHZ-er € 150,00 per werkdag.

Op de eerste werkdag wordt geleerd hoe men noppen- en bodemfolie aanbrengt en monteert, alsmede hoe de reflecterende isolatiefolie moet worden ingemeten.

Op de tweede werkdag leert u hoe de reflecterende isolatiefolie moet worden aangebracht en afgewerkt.

Wilt u het nog eens meemaken, dan kost dat daarna € 100,00 per werkdag.

Voor informatie, neem contact op via het contactformulier.

Per 1 januari 2022 subsidiebedragen voor isolatie verhoogd!

De belangrijkste subsidies zijn de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Goed nieuws is dat de beschikbare bedragen per 1 januari 2022 zijn verhoogd!

ISDE – Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.
Vanaf 26 januari 2022 zijn de subsidiebedragen voor zonneboilers verhoogd. En vanaf 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen verhoogd. Ook zijn per 2022 de voorwaarden voor de minimale mruimer. De isolatiemaatregelen gelden alleen voor woningeigenaren. En zakelijke gebruikers kunnen onder ruimere voorwaarden ook subsidie krijgen voor zonnepanelen en kleine windturbines.

SEEH – Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)
Wilt u met uw Vereniging van Eigenaars (VVE) uw gebouw(en) energiezuiniger maken? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoert.
Per 1 januari 2022 zijn de SEEH subsidiebedragen van isolatiemaatregelen voor Vereniging van Eigenaars (VVE’s) verhoogd.

Dus kijk hoeveel subsidie u kunt krijgen voor uw Tonzon vloerisolatie!!

Kijkje in de Kruipruimte

Altijd al willen weten wat ik zoal doe onder de vloer? Een klant in Gouda was zo vriendelijk om een opname te maken van de isolatie-werkzaamheden in de kruipruimte.

Vloerisolatie is een essentieel onderdeel voor een goede woning-isolatie en een gezond binnenklimaat. Het ziet er ook betoverend mooi uit in uw kruipruimte. Dat laten deze fotogenieke en atletische beelden wel zien.

Werking Tonzon Thermoskussens® officieel nog beter dan eerder vastgesteld!

In juli 2021 heeft Tonzon bekend gemaakt dat het college van deskundigen van het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) heeft bepaald dat de werking van de Tonzon thermoskussens® onder een betonnen vloer gemonteerd aanzienlijk beter is dan tot nu toe vastgesteld: in plaats van Rc > 3,8 geldt met terugwerkende kracht dat de Rc = 5,0 is! Het BCRG is nog aan het bepalen of de Rc-waarde van Tonzon thermoskussens® die tussen houten balken zijn gemonteerd ook hoger mag worden.
Bureau CRG is de instantie die de gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen, die in de bouw- en installatiesector worden toegepast, controleert en publiceert.

Wat betekent dit voor u? Eigenlijk helemaal niets. De werking van de onder uw betonnen vloer (ook onder piep- of PUR-schuim) aangebrachte Tonzon thermoskussens® wordt er alleen theoretisch beter door. Voor de dagelijkse praktijk maakt het niets uit, want thermoskussens® werkten altijd al merkbaar beter. Ze gaan door een andere officiële waarde niet beter werken. Het maakt natuurlijk wel uit bij verkoop van uw woning. Dan valt het energielabel wat beter uit.
Maakt het uit voor het verkrijgen van ISDE-subsidie? Nee, dat doet het niet. Tonzon thermoskussens® onder de vloer vielen al onder de isolatiemaatregelen die voor subsidie in aanmerking kwamen en doen dat nog steeds. Enige verschil is dat voor de ISDE-subsidie de RVO er van uitgaat dat de Rd (dat is iets anders dan Rc!) van Tonzon thermoskussens® gelijk gebleven is.

Geniale aktie: ‘Zet ‘m op 60’. Met je HR-ketel geld besparen!

Geld en energie besparen zonder dat je dat geld kost, hoe mooi is dat? Hoe bespaart u tot € 60,- per jaar in slechts één minuut en zonder dat het u geld kost?

Het antwoord is simpel: zet de watertemperatuur van je HR-ketel op 60 °C. Op de website www.zetmop60.nl leest u er alles over.

Daar vindt u van heel veel cv-ketels ook praktische aanwijzingen/filmpjes hoe je hem op 60 graden kunt zetten. Handig wanneer u de handleiding kwijt bent of er niet helemaal uitkomt.

Waar komt die besparing vandaan?
De watertemperatuur van de cv-installatie staat bij de meeste cv-ketels op de fabrieksinstelling van 80 °C. Die temperatuur heb je nodig wanneer het buiten – 20 °C is en je huis zeer slecht geïsoleerd is. Gelukkig is het maar korte tijd zo koud in Nederland en zijn de meeste huizen al voor een groot gedeelte geïsoleerd. In de meeste gevallen hoeft het cv-water dus helemaal niet zo warm te zijn. Een HR-ketel werkt efficiënter bij een watertemperatuur van 60 °C. Dat scheelt bij de omzetting van gas naar warmte zomaar circa 10%. Daar komt nog een extra besparing bij omdat tijdens transport ook minder warmte verloren gaat als er minder heet water door de buizen stroomt.   

Warmteverlies in de zomer
Warmtebeeld en -verlies in de zomer – foto Tonzon

Er is nog een fabrieksinstelling die energie kost
Verzorgt uw ketel ook het warme tapwater, dan is de ketel fabrieksmatig ingesteld op de zogenaamde comfortstand. Dat betekent dat de ketel de warmtewisselaar constant op temperatuur houdt zodat wanneer u de warmwaterkraan openzet u sneller warm water krijgt. Die functie staat dag en nacht aan, ook wanneer u op vakantie bent. Wanneer u best iets langer wilt wachten op warmwater, stel dan de eco-stand eens in. U kunt de ketel altijd weer terugzetten in de comfortstand als u dat prettiger vindt.

In de rechterstaande warmtebeelden ziet u de impact van de comfortstand.

‘Warmte-afdruk’ van HR-ketel aan de andere kant van de muur

Aan de andere kant van de muur kunt u nog zien waar de ketel hangt.

De beide warmtebeelden zijn gemaakt in de zomer toen er dus niet verwarmd werd.

Stuur deze mail door naar familie, vrienden, collega’s en andere bekenden. Er zijn nog téveel HR-ketels die inefficiënt warmte produceren!

Op zoek naar onderwerpen in eerdere nieuwsbrieven?

Isoleermijnhuis.nu heeft in de afgelopen jaren vele nieuwsbrieven geschreven met onderwerpen, die nog steeds actueel zijn. Over duurzaamheid, energiebesparing, subsidies, praktische en effectieve tips om geld te besparen, een gezond binnenklimaat en nog veel meer.

Medewerking van Ger aan Green Make Over

Op zondag 13 oktober 2019, 16.25 uur, was de planning dat Ger van isoleermijnhuis.nu te zien zou zijn tijdens een uitzending van het SBS6-programma Green Make Over.

In Green Make Over wordt op humoristische wijze getoond wat je in één dag kan doen in en rond je huis en tuin om méér wooncomfort te bereiken. Én met ook nog eens een lagere energierekening. Diverse ‘groene’ tips en tools passeren de revue. 

En laat dat nu precies zijn waar isoleermijnhuis.nu voor staat… het is dus niet zo verwonderlijk dat ondergetekende mee gewerkt heeft aan de uitzending over de ‘vergroening’ van een woning in Woerden. 
Helaas zijn tijdens de montage de beelden van Ger en zijn collega Maarten gesneuveld. Het item van de Tonzon-vloerisolatie is echter wel een belangrijk onderdeel van de uitzending geweest.

Nieuwe subsidieregeling per 2 september 2019: financiële hulp bij het nemen van isolerende maatregelen

Per 2 september 2019 is er een nieuwe subsidieregeling die woningeigenaren financieel helpt bij het nemen van isolerende maatregelen. Deze regeling heeft de naam Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis, ofwel SEEH. Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen een beroep doen op deze subsidie.

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Dan dient u te voldoen aan de hieronder genoemde criteria en voorwaarden.
(NB. Dit is een samenvatting die is gekopieerd van de website van rvo.nl, de uitvoeringsinstantie van de subsidieregeling.)

Algemene voorwaarden voor eigenaar én bewoner
• U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
• De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
• Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
• U laat minstens 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren.
• U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
• De maatregelen zijn uitgevoerd na de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
• U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het bouwbesluit 2012.
• U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
• Het is niet toegestaan dat de eigenaar en/of bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Uitvoerdersformulieren
• Bij uw aanvraag voegt u één of meer uitvoerdersformulieren.
• Op de uitvoerdersformulieren geven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de energiebesparende of aanvullende maatregelen zijn gerealiseerd.
• Ook geven de bouwbedrijven aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden voor de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal.
• Bij de uitvoerdersformulieren voegt u foto’s waarop duidelijk te zien is dat de maatregelen zijn uitgevoerd. De bouwbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat ze deze foto’s vóór het indienen van de aanvraag bij u aanleveren.
• Zijn de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bouwbedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf heeft uitgevoerd.
• U bent er als aanvrager voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren naar waarheid, volledig en leesbaar invullen en ondertekenen.
• Sla de formulieren eerst op uw harde schijf op en voeg ze daarna bij de aanvraag.

Administratieve bewijslast
Bij uw subsidieaanvraag moet u de volgende bewijsstukken uploaden:
• een afschrift van de factuur of facturen van de uitgevoerde maatregelen.
• betalingsbewijzen van de uitgevoerde maatregelen.
• uitvoerdersformulier(en) inclusief één of meer foto’s waarop duidelijk te zien is dat de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze foto(‘s) ontvangt u van de uitvoerende bouwbedrijven.

U kunt de precieze spelregels nalezen op www.rvo.nl en www.milieucentraal.nl

En kent u deze subsidie?
Verder geeft de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Klanten werven klanten

Wilt u Tonzon-ambassadeur worden? Neem dan contact met ons op. Als u Tonzon-ambassadeur wordt, krijgt u na oplevering per opdracht van een nieuwe klant een bedrag van € 50,= door Tonzon gestort. Ook voor familie en vrienden elders in het land! Wij vinden het uiteraard niet erg als u er bij zet dat de potentiële klant die in Woerden en omgeving woont graag door isoleermijnhuis.nu geholpen wilt worden.

 

Ook Isobooster-klanten kunnen ambassadeurspremie krijgen. U geeft de namen en adressen van belangstellenden rechtstreeks aan ons door per mail naar ger@isoleermijnhuis.nu. Na voltooiing van de opdracht krijgt u ambassadeurspremie door isoleermijnhuis.nu op hun rekening overgemaakt. Dit geldt ook voor opdrachten voor voorzetwanden en dakisolatie.

Woning continu verwarmen zuiniger dan verschil in dag- en nachttemperatuur?

In 2000 hebben wij in onze tussenwoning bouwjaar 1971 veel glas in de oost- en de westgevel vloerverwarming laten aanbrengen. Een jaar later hebben we alle kozijnen vervangen en er toen direct HR++ glas in laten zetten. Gevolg was dat wij bij iedere stap minder gas gingen gebruiken.

Het goed inregelen van de vloerverwarming heeft jaren geduurd. Proefondervindelijk stelde ik vast dat een niet te hoge vloertemperatuur (ongeveer 25°C) en steeds minder verschil tussen dag- en nachttemperatuur leidden tot een steeds lager gasverbruik en meer comfort.

Het isoleren van de vloer miste ook zijn uitwerking niet. Nadat ik gelezen had dat je bij verwarmen met een warmtepomp het beste dag en nacht dezelfde temperatuur kunt handhaven, heb ik op nieuwjaarsdag 2018 de thermostaat zo ingesteld dat wij sindsdien 24 uur per dag 7 dagen per week dezelfde temperatuur hebben.

Resultaat hiervan was snel voelbaar: in onze badkamer, die op het oosten ligt, bleef het ’s nachts ook aangenaam. En, in juli 2018 bleek dat wij 150 m3 gas minder hadden verbruikt.

Het experiment van het verlagen van de watertemperatuur van de CV-ketel
Vervolgens wilde ik weten wat er zou gebeuren als ik de radiatoren onder de ramen uit zou draaien en de ketelwatertemperatuur van mijn gasgestookte CV-ketel zou laten zakken naar 58°C.
Het resultaat heeft mijn verwachtingen ver overtroffen: ons gasverbruik is terug gegaan naar minder dan 800 m³! Een derde minder gasverbruik! En het comfort in de woning is verder verbeterd.

Resultaat: spectaculaire vermindering gasverbruik
Met dit resultaat ben ik mij af gaan vragen of het gelijk houden van dag- en nachttemperatuur en het verlagen van de ketelwatertemperatuur voor iedere woning leidt tot een aanzienlijke energiebesparing. Eerder heb ik van een bouwfysicus vernomen dat ik dit resultaat alleen kon behalen, omdat mijn tussenwoning behoorlijk goed geïsoleerd is en veel thermische massa (stenen en beton) heeft. De warmte blijft dan goed hangen, mede door de ruime toepassing van warmte-reflecterende isolatiefolies.
Zou dit te realiseren zijn met alle typen redelijk goed geïsoleerde woningen? Als alle in een woning in gebruik zijnde radiatoren aan de achterzijde beplakt worden met Tonzon-radiatorfolie, mensen HR++ glas laten monteren, goede vloer- of bodemisolatie laten aanbrengen, ’s avonds de gordijnen dicht doen als het donker wordt, dan moet dat toch ook kunnen?

Nader onderzoek nodig
Het zou mooi zijn als de technische universiteiten mijn vraag eens zouden oppakken. Om het theoretisch door te rekenen: de natuurkunde en bouwfysica zijn immers ver ontwikkeld. Maar zeker ook om het praktisch te onderzoeken door proeven te doen met allerlei soorten woningen en gebouwen. Mijn hobby en passie is energie besparen, maar helaas heb ik voor een dergelijk onderzoek geen tijd en geld en is mijn kennis ontoereikend. Echter……

U kunt altijd zelf de proef op de som nemen en doen wat ik deed.
Als het tegen zit kost het u (tijdelijk) meer gas.
Als het mee zit, houdt u over!


En dan nog dit: de Overheid heeft jaren geleden geroepen dat we ’s nachts ons huis wel konden laten afkoelen naar 15°C. Dat gold voor de tijd waarin alle woningen zo lek waren als een mandje en niet geïsoleerd waren, dus misschien is dat advies wel aan een actuele bijstelling toe!